วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. ให้การต้อนรับ Mr. Ben Morley ตำแหน่ง Thailand Country Director Department for International Trade (DIT) สถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย

15 พฤศจิกายน 2565

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ Mr. Ben Morley ตำแหน่ง Thailand Country Director Department for International Trade (DIT) คุณนันทมาศ ฉัตราภรณ์ ตำแหน่ง Trade Manager - Education, Retail, Creative และคุณอามีรา ยะหริ่ง ตำแหน่ง Trade and Investment Officer ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมเยือนวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในนามของสถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม ICB1313 ชั้น 3 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล


แกลลอรี่