บิทคับเชน จับมือ ฟาสท์ฟิตและ CAMT มช.เสริมแกร่งมุ่งพัฒนาหลักสูตรการศึกษาไทยผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน

26 เมษายน 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดี ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ บริษัท ฟาสท์ฟิต โซกู๊ด จำกัด โดย คุณสุรินธร ใหม่อารินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟาสท์ฟิต โซกู๊ด และ บริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี โดยคุณภาสกร ปานนอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี
บริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี ผู้สร้างและดำเนินการ “บิทคับเชน” เครือข่ายบล็อกเชนที่ได้รับความนิยมสูงสุดของไทย ที่มียอดธุรกรรมกว่า 300 ล้านธุรกรรมบนเครือข่าย (อ้างอิงจาก BKC Scan ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2566) และผู้ให้บริการ Blockchain Total Solution ชั้นนำ ร่วมกับ บริษัท ฟาสท์ฟิต โซกู๊ด จำกัด ผู้พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดทำซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ และ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เสริมแกร่งพร้อมมุ่งพัฒนาหลักสูตรการศึกษาไทยผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน
เทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีที่ถูกนำมาวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความสนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นนวัตกรรมที่มีบทบาทสำคัญในการเข้ามาขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจในปัจจุบัน และเป็นรากฐานของระบบเศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคตอีกทั้งยังเป็นปัจจัยสำคัญที่จะเข้ามาปฏิวัติโลกธุรกิจและเกิด การประยุกต์ใช้เข้ากับชีวิตประจำวันของผู้คนในวงกว้าง นอกจากนี้ เทคโนโลยีบล็อกเชนยังมีบทบาทในการยกระดับภาคการศึกษา พร้อมสนับสนุนและมอบโอกาสให้กับเยาวชนไทยอีกด้วย
การร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้และต่อยอดเพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง อาทิ NFT (Non-Fungible Token) และโลกเสมือน (Metaverse) เป็นต้น โดยเป็นการร่วมมือกันทั้งในระดับนักศึกษา คณาจารย์ ตลอดจนผู้ที่สนใจในเทคโนโลยี นอกจากนี้ จะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจในตัวเทคโนโลยีผ่านการจัดทำกิจกรรมเพื่อสังคม การจัดทำกิจกรรมเพื่อการศึกษา การจัดทำกิจกรรมเพื่อสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก (SME และ Startup) เป็นต้น
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และฟาสท์ฟิตเป็นพาร์ตเนอร์ที่จะมาช่วยเสริมแกร่งระบบนิเวศบนบิทคับเชน ว่าการร่วมมือในครั้งนี้จะสามารถผลักดันการศึกษาไทยในเชิงเทคโนโลยีสมัยใหม่ อีกทั้งยังเป็นการมอบโอกาสให้กับเยาวชนไทยในการเข้าถึงเทคโนโลยีบล็อกเชน เพื่อวางรากฐานต่อยอดสู่การส่งเสริมและพัฒนาภาคธุรกิจและผลักดันการใช้งานจริง (Use Case) ในวงกว้าง ให้เติบโตยิ่งขึ้น”
“มากกว่าการสร้างโอกาส คือ การเชื่อมโยงโอกาสด้วยการใช้เทคโนโลยี Blockchain เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ จึงเป็นที่มาของความร่วมมือในครั้งนี้ เราเล็งเห็นว่า ความร่วมมือระหว่าง Bitkub Chain และ CAMT CMU จะก่อให้เกิดการศึกษาในเชิงวิจัยที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตและเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ก่อให้เกิดแนวคิดสร้างสรรค์พร้อมเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจ และการสร้างนวัตกรรุ่นใหม่ๆ เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศ Southeast Asia” คุณสุรินธร ใหม่อารินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟาสท์ฟิต โซกู๊ด จำกัด กล่าว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเกี่ยวกับความร่วมมือในครั้งนี้ว่า“ความร่วมมือในครั้งนี้ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้และการนำเอาเทคโนโลยีบล็อกเชนมาประยุกต์ใช้เพื่อการศึกษาในหลายรูปแบบ การพัฒนางานวิจัย รวมถึง Metaverse ในอนาคต ซึ่งวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มองเห็นความร่วมมือทั้ง 3 ฝ่ายเป็นโอกาสสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืนทางเศรษฐกิจดิจิทัล”
โดยได้มีการลงนามความร่วมมือบันทึกความร่วมมือ ณ ห้อง Theater วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวัน จันทร์ที่ 24 เมษายน 2566
แกลลอรี่