สถาบันกวดวิชา Strong Academy เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ และเดินชมบรรยากาศโดยรอบของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

20 ตุลาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับน้อง ๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนทั่วประเทศ จำนวน 180 คน และคณะครูผู้ดูแล จาก ค่ายกวดวิชากับสถาบันกวดวิชา Strong Academy พร้อมแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน ก่อนนำเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ และเดินชมบรรยากาศโดยรอบของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาระดับอุดมศึกษา เมื่อวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565
 
แกลลอรี่