มช. ประกาศคัดเลือก หรือสรรหา ผู้สมควรได้รับรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2565

20 กรกฎาคม 2566

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้ดำเนินการคัดเลือก หรือสรรหาผู้สมควรได้รับรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อเชิดชูเกียรติประวัติของบุคคล ผู้สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม ด้านศิลปวัฒนธรรมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีล้านนา โดยการมอบรางวัลดังกล่าวนั้น ได้เริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ.2553 โดยคัดเลือกหรือสรรหา และมอบรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ และศิลปินพื้นบ้าน ที่มีคุณูปการต่องานศิลปวัฒนธรรมล้านนา โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียด ประกาศ และ หลักเกณฑ์ฯ ได้ที่ https://cmu.to/HCxw8 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 053 943 638

ดูรายละเอียดข่าวเพิ่มเติม --> https://art-culture.cmu.ac.th/News/detail/2931 

แกลลอรี่