เหลียวหลัง มองหน้า วิถีเกษตรเมือง เปิดตลาดให้ชาวบ้านปลูกผักปลอดสารพิษขายสู้ภัยโควิด

19 เมษายน 2565

คณะเกษตรศาสตร์

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 9 เม.ย. 2565 ที่สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.ดร. ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานการเสวนา ศ.ดร. ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธี และผศ.ดร. รัชดาวรรณ ชีวังกูร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ร่วมงานเสวนา “เหลียวหลัง มองหน้า วิถีเกษตรเมือง” ภายใต้โครงการดำเนินงานของโครงการวิจัย การพัฒนาระบบการผลิตผักปลอดสารพิษในนิเวศเกษตรเมืองเชียงใหม่
แกลลอรี่