อากาศร้อนและมลพิษฝุ่นควัน

25 มีนาคม 2567

คณะแพทยศาสตร์


เพิ่มโอกาสป่วย

– โรคหลอดเลือดสมอง
– โรคหลอดเลือดหัวใจ
– โรคความดันโลหิตสูง

โดยเฉพาะคนที่เป็น
– โรคเบาหวาน
– ผู้สูงอายุ
– คนอ้วน

หากมีอาการเหล่านี้ .. ต้องรีบรับการรักษา
– เจ็บแน่นหน้าอก
– ใจสั่น
– ปากเบี้ยวพูดไม่ชัด
– แขนขาชา
– แขนขาอ่อนแรง
– หน้ามืดเป็นลมหมดสติ

โทร.1669 รีบไปโรงพยาบาลทันที
ที่มา : กรมควบคุมโรค

ด้วยความห่วงใย จาก
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#PM25
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#สื่อสารองค์กรMedCMU
แกลลอรี่