ต้อนรับนักวิจัยในโครงการวิจัยกับหอสังเกตุการณ์นิวตริโนไอซ์คิวบ์ (IceCube Neutrino Observatory)

23 มกราคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Professor James Madsen, Executive Director , Director (Interim), WIPAC, University of Wisconsin-Madison และ Professor Albrecht Karle, Associate Director of IceCube for Science and Instrumentation และ Principle Investigation ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยและการผลิตบัณฑิต โดยความร่วมมือของคณะวิทยาศาสตร์ในโครงการความร่วมมือโครงการวิจัยกับหอสังเกตุการณ์นิวตริโนไอซ์คิวบ์ (IceCube Neutrino Observatory) เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2566 ณ ห้องรับรอง ม.ล. ปิ่น มาลากุล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่