ร่วมชมการแสดง ชุด “55 ปี เกรียงไกรแผ่นดิน ดนตรี-นาฎศิลป์ ถิ่น มช.”

14 พฤศจิกายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติชมการแสดง ชุด “55 ปี เกรียงไกรแผ่นดิน ดนตรี-นาฎศิลป์ ถิ่น มช.” การแสดงนาฏศิลป์และดนตรีไทยล้านนา ตามแบบฉบับเมืองเหนือขึ้น ในรายการสังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ ๑๙๔ : ภูมิลักษณารมย์ ของศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จัดโดย สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรุงเทพ ร่วมกับ ชมรมนักศึกษาเก่านาฎศิลป์ ดนตรีไทย –ล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรุงเทพ โดยมี คุณสมชัย สมัยสุต นายกสมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรุงเทพฯ เป็นประธาน ร่วมด้วย คุณปรีมาวสุต อดิศักดิ์ นักศึกษาเก่า มช. รหัส 09 และคุณอิสินธร สอนไว นักศึกษาเก่า มช. รหัส 12 รับหน้าที่เป็นพิธีกรในการแสดง มีศิลปินแห่งชาติและนักศึกษาเก่า มช. ร่วมแสดงจำนวนมาก ณ สถาบันคึกฤทธิ์ กรุงเทพ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

นอกจากการแสดงการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีไทยล้านนาที่สวยงามวิจิตรตระการตาแล้ว  ทางสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรุงเทพฯ มอบเงินบริจาค จากการจัดการแสดงในครั้งนี้ จำนวน 435,803 บาท ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย ผู้ช่วยคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ

แกลลอรี่