"CMU Stories 60 ปี มช." นักศึกษาแพทย์รุ่นแรก และลูกช้าง มช. ที่เลือกเป็นพ่อผู้ปกป้องเด็กที่ติดเชื้อเอดส์ในจังหวัดเชียงใหม่

17 เมษายน 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

"CMU Stories 60 ปี มช." 
นักศึกษาแพทย์รุ่นแรก และลูกช้าง มช. ที่เลือกเป็นพ่อผู้ปกป้องเด็กที่ติดเชื้อเอดส์ในจังหวัดเชียงใหม่
.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วิชาญ วิทยาศัย
ประธานมูลนิธิเกื้อดรุณ (พ.ศ. 2535-ปัจจุบัน)
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
.
คลิกรับชมได้ที่

Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=o4WKARJliHY

Facebook : https://www.facebook.com/share/v/FmyHBy5iMMpsoXdP/?mibextid=WC7FNe


เชิญติดตาม "CMU Stories 60 ปี มช."

สัมภาษณ์พิเศษ จากบุคคลสำคัญในทศวรรษที่ 1-6

พร้อมก้าวสู่ทศวรรษที่ 7 กับเรื่องราวอันทรงคุณค่า

และการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่ Youtube Chiang Mai University : https://www.youtube.com/@ChiangMaiUniversity

Facebook มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : https://www.facebook.com/cmuofficial
.
#60ปีมช. #CMUStories60ปีมช.
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #CMU

แกลลอรี่