คณบดี CMUBS ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ในพิธีประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2565

7 กุมภาพันธ์ 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 23 มกราคม 2566 ผศ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรตินักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2565 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปี 2534) คุณสายัณห์ ไวรางกูร รับรางวัลนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริการสังคม ทั้งนี้ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่นจากสาขาต่าง ๆ ด้วยอย่าง ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริหารองค์กร, รศ.ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริหารองค์กรการศึกษา, รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริการสังคม และ รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริหารองค์กรการศึกษา ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่