พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือแบบออนไลน์ ระหว่างประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการร่วม “หนึ่งแถบเศรษฐกิจหนึ่งเส้นทาง" ด้านการขนส่งทางราง

15 มีนาคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


                 รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือแบบออนไลน์ ระหว่างประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการร่วม “หนึ่งแถบเศรษฐกิจหนึ่งเส้นทาง" ด้านการขนส่งทางราง ร่วมกับ CRRC Qingdao Sifang Co., Ltd., Beijing Jiaotong University, Southwest Jiaotong University Central South University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และมหาวิทยาลัยของไทยอีก 5 สถาบัน ประกอบด้วย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                การลงนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินงานด้านวิชาการโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการขนส่งทางรถไฟของจีน ตลอดจนการฝึกอบรมด้านเทคนิคกับรถไฟความเร็วสูงเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงของรถไฟความเร็วสูงของประเทศไทย ในการนี้ ผู้ช่วยศสาสตราจารย์ ดร. ชัชวาลย์ ชัยชนะ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร. พีระพงศ์ จิตเสงี่ยม อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามดังกล่าวด้วย ณ ห้อง 202 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565

ภาพประกอบข่าว : สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายละเอียดประกอบข่าว : กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
แกลลอรี่