วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563/2

2 กันยายน 2563

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

1.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ (Master of Science Program in Software Engineering)
- รับแผน ก แบบ ก 2 จำนวน 5 คน
- รับแผน ข จำนวน 15 คน

2.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Master of Science Program in Digital Technology Management)
- รับแผน ข จำนวน 30 คน

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคมถึง 9 กันยายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบบน websiteวันที่ 12 ตุลาคม 2563
สอบสัมภาษณ์ผ่าน Zoom 14 – 16 ตุลาคม 2563
ประกาศผลผู้ผ่านคัดเลือกวันที่ 22 ตุลาคม 2563
รายงานตัว วันที่ 4 ธันวาคม 2563
สมัครได้ที่ http://admission.grad.cmu.ac.th/admissions/indexth.php…
ติดต่อสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม 053-920299 ต่อ 301 หน่วยบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/camt.cmu.5
แกลลอรี่