คณะทันตแพทยศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พ.ส่วนงาน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม จำนวน 3 อัตรา

21 กรกฎาคม 2565

คณะทันตแพทยศาสตร์

ประกาศคณะฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม สังกัดคลินิกทันตกรรมพิเศษ

  • อัตราจ้างเดือนละ 12,600 บาท
  • ยื่นสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวัน จันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ
Download ประกาศและใบสมัคร