อ่านฟรี!! วารสารร่มพยอม ในรูปแบบ E-magazine

16 สิงหาคม 2565

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. เปิดให้อ่านฟรี วารสารร่มพยอม ในรูปแบบ E-magazine ซึ่งเป็นวารสารด้านศิลปวัฒนธรรม รวมไปถึงบทความหลากหลายด้านที่เกียวข้องกับด้านศิลปวัฒนธรรม โดยนักเขียนผู้มีประสบการณ์ และองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมหลากหลายสาขา

สามารถเข้าไปอ่านได้ที่ --> https://cmu.to/HNXXn

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร . 053 943 625 -6

ติดตามข่าวสารสำนักฯผ่านช่องทาง

Facebook : https://cmu.to/XXOuX

Website : https://cmu.to/MdhNS

Line Official : https://cmu.to/5k6mn

Youtube : https://cmu.to/RKPi4

ข้อมูลโดย : https://art-culture.cmu.ac.th/News/detail/2731
แกลลอรี่