คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งนักจิตวิทยา สังกัดงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

14 กันยายน 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักวิตวิทยา สังกัดงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
(รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่)