มอบกระเช้าดอกไม้ขอบคุณ คุณธนิต สุวณิชย์ ที่สนับสนุนการสร้างอาคาร Agri co-working space

9 สิงหาคม 2565

คณะเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณฐิตากานต์ พยัคฆา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และบุคลากร มอบกระเช้าดอกไม้ขอบคุณ คุณธนิต สุวณิชย์ ที่สนับสนุนการสร้างอาคาร Agri co-working space ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่