อาจารย์ นักวิจัย คณะเทคนิคการแพทย์ มช. คว้ารางวัล Silver Prize และ รางวัลพิเศษ FIRI Award ในเวทีนานาชาติ SIIF 2023 ณ ประเทศเกาหลีใต้

11 ธันวาคม 2566

คณะเทคนิคการแพทย์

         ศาสตราจารย์ ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา หัวหน้าโครงการวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำภา ยาสมุทร์ และ ดร.วีรญา ทองคำ อาจารย์และนักวิจัยผู้นำเสนอผลงานวิจัย และทีมวิจัยจากศูนย์วิจัยชีวโมเลกุลเพื่อการรักษาและวินิจฉัย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล Silver Prize และ รางวัล FIRI Award From 1st Institute Inventors and Researchers in I.R.IRAN รางวัลพิเศษจากหน่วยงานนานาชาติ จากเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ ภายในงาน “Seoul International Invention Fair 2023” (SIIF 2023) จัดโดย Korea Invention Promotion Association (KIPA) เมื่อวันที่ 1 - 4 พฤศจิกายน 2566 ณ Coex Convention & Exhibition Center กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

       โดยผลงานที่ได้รับรางวัลเรื่อง Immunochromatographic Strip for the Detection of Anti-Interferon Gamma Autoantibodies เป็นผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนเข้าร่วมงานประกวดและจัดแสดงนิทรรศการจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 https://cmu.to/AMSnews041166


#AMSCMU #iandi #IMPROVMENTandINNOVATION
#AMSCMUAwarded

ข้อมูลโดย : https://www.ams.cmu.ac.th/main/web/site/article?id=3437
แกลลอรี่