คณะวิทยาศาสตร์เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

6 สิงหาคม 2563

คณะวิทยาศาสตร์

     คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งเลขที่ E180243 อัตราเงินเดือน 20,250.- บาท จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานสังกัดภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก