การประชุมวิชาการนานาชาติ DASFAA 2019

24 เมษายน 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด การประชุมวิชาการนานาชาติ Database Systems for Advanced Application ครั้งที่ 24 ประจำปี 2019 DASFAA 2019 โดยมีศาสตราจารย์ นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวต้อนรับ จัดโดย ศูนย์แก้ไขความพิการบริเวณใบหน้าและศีรษะคณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และThe University of Queensland ประเทศออสเตรเลีย เพื่อแสดงผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาฐานข้อมูลที่ทันสมัยและการนำไปใช้ประโยชน์ โดยเป็นเวทีสำหรับนำเสนอผลงานทางวิชาการและการอภิปรายระหว่าง นักวิจัยด้านระบบฐานข้อมูล นักพัฒนา บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุม ศูนย์ประชุมนานาชาติโรงแรมดิเอ็มเพรส เมื่อวันอังคารที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562
 
แกลลอรี่