การประชุมวิชาการนานาชาติ DASFAA 2019

24 เมษายน 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด การประชุมวิชาการนานาชาติ Database Systems for Advanced Application ครั้งที่ 24 ประจำปี 2019 DASFAA 2019 โดยมีศาสตราจารย์ นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวต้อนรับ จัดโดย ศูนย์แก้ไขความพิการบริเวณใบหน้าและศีรษะคณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และThe University of Queensland ประเทศออสเตรเลีย เพื่อแสดงผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาฐานข้อมูลที่ทันสมัยและการนำไปใช้ประโยชน์ โดยเป็นเวทีสำหรับนำเสนอผลงานทางวิชาการและการอภิปรายระหว่าง นักวิจัยด้านระบบฐานข้อมูล นักพัฒนา บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุม ศูนย์ประชุมนานาชาติโรงแรมดิเอ็มเพรส เมื่อวันอังคารที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562
 
แกลลอรี่