พิธีเปิดงานโครงการหลวง 2566 “เฉลิมพระเกียรติ ทศมมหาราชา สืบสานศาสตร์ ชนกาธิเบศรดำริ จากขุนเขา สู่ ชาวเรา และชาวโลก”

1 ธันวาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

              พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเป็นประธานเปิด "งานโครงการหลวง 2566" ภายใต้แนวคิด “เฉลิมพระเกียรติ ทศมมหาราชา สืบสานศาสตร์ ชนกาธิเบศรดำริ จากขุนเขา สู่ ชาวเรา และชาวโลก” และชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ กับนิทรรศการผลสำเร็จของมูลนิธิโครงการหลวง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.พิริยะ เชิดสถิรกุล รองอธิการบดี ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิด ภายในงานมีจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการผลสำเร็จของมูลนิธิฯ ในรูปแบบงานวิจัยต่าง ๆ นิทรรศการผลความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 17 หน่วยงาน การให้ความรู้ด้านพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น การจำหน่ายสินค้าจากอัตลักษณ์และภูมิปัญญาชุมชน รวมทั้งจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์กว่า 800 รายการ นอกจากนี้ยังจำหน่ายอาหารจากครัวโครงการหลวงต่าง ๆ และอาหารท้องถิ่นกว่า 50 รายการ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-7 ธันวาคม พ.ศ. 2566


ภาพและรายละเอียดประกอบข่าว : มูลนิธิโครงการหลวง

 

 

แกลลอรี่