เผยเส้นทางแห่งความมุ่งมั่นของ 8 องค์กรไทย สู่เป้าหมายและความสำเร็จบนเวทีรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2563

19 มีนาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

นับเป็นเวลากว่า 19 ปีที่ รางวัลคุณภาพแห่งชาติ - Thailand Quality Award รางวัลมาตรฐานระดับโลก ได้รับความเชื่อมั่นจากองค์กรชั้นนำในฐานะที่เป็นกลไกสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถ และนำพาองค์กรสู่ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ ซึ่งในปี 2563 นี้มีองค์กรจากหลากหลายภาคส่วนได้มุ่งมั่นพยายามนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน ซึ่งผลจากความมุ่งมั่นนั้นจะเป็นอย่างไร มาร่วมเรียนรู้แนวทางสู่ความสำเร็จจากผู้บริหารทั้ง 8 องค์กรที่ได้รับรางวัลในปีนี้ไปพร้อมกัน
.
อ่านบทความคลิก https://www.tqa.or.th/2021/03/tqaaward2020/
.
ข้อมูลโดย : https://www.tqa.or.th/2021/03/tqaaward2020/
แกลลอรี่