เปิดกิจกรรม RUN Reskill / Upskill Bootcamp : ชวนคิด ชวนคุย #1

14 กันยายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม RUN Reskill / Upskill Bootcamp : ชวนคิด ชวนคุย #1 เพื่อสร้างความพร้อมที่จะพัฒนาทักษะเดิมที่มีอยู่ ควบคู่ไปกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ การเรียนรู้เทคโนโลยีที่สามารถเข้ามาช่วยปรับการทำงานเดิมให้สะดวกมากยิ่งขึ้น หรือค้นหาสิ่งที่ชอบและสนใจ และเริ่มลงมือพัฒนาตนเอง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับตนเอง ยังเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร สร้างเป้าหมายใหม่ พัฒนาตนเองให้พร้อมรับกับความท้าทายในการทำงานที่สามารถสร้างประสบการณ์ สร้างความก้าวหน้าต่อไปในอนาคต ณ ห้องประชุม อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2563
 
แกลลอรี่