โครงการบ่มเพาะนวัตกรรุ่นเยาวน์ (Junior Innovator) หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

14 กันยายน 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการบ่มเพาะนวัตกรรุ่นเยาวน์ (Junior Innovator) หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย อาจารย์ ดร. คณิตา ตุมพสุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาให้มีความเป็นผู้ประกอบการ และมีแนวคิดเชิงธุรกิจมากขึ้น สร้างแผนธุรกิจที่จะสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการต่อยอดธุรกิจได้ ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาและผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและภาคเอกชน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อภิชาติ พูนตระกูลเกียรติ Head of National Campaign and Promotion ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัด (มหาชน) เชี่ยวชาญทางด้านการวิเคราะห์ธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการธุรกิจ ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดและแนวโน้มในการสร้างและดำเนินการซื้อกิจการเป็นผู้บรรยายในครั้งนี้ ในวันที่ 4 กันยายน 2566 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่