การประกวดสื่อองค์ความรู้ “Smoggraphic” ภายใต้โครงการหลักสูตรการอบรมด้านการจัดการมลพิษทางอากาศสำหรับภาคเหนือ 2565

31 มีนาคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ขอเชิญ นักเรียน/ปวช. นักศึกษา/ปวส. และประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานออกแบบสื่อ Infographic เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการอบรมด้านการจัดการมลพิษทางอากาศสำหรับภาคเหนือ เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใจได้ง่าย สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหามลพิษหมอกควันให้มากยิ่งขึ้น


** หมายเหตุ: ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่าน FB Page: AcAirCMU **

  • ชิงโล่ห์ ประกาศนียบัตร ของที่ระลึกและเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท
  • หมดเขตรับส่งผลงาน วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 00.00 น.
  • ประกาศผลการประกวดภายในวันที่ 29 เมษายน 2565 ผ่านทาง FB Page: AcAirCMU

รายละเอียดการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด : https://cmu.to/Logodata

สามารถส่งผลงานได้ที่ : https://cmu.to/SendInfo

สภาลมหายใจเชียงใหม่ WEVO สื่ออาสา ThaiPBS North มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University
ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/AcAirCMU
แกลลอรี่