งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งเน้นการศึกษาการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลในหมู่เกาะเหวินโจว ที่ส่งผลกระทบด้านการท่องเที่ยว ในช่วงก่อนการระบาดของไวรัสโควิด-19

1 ธันวาคม 2564

คณะเกษตรศาสตร์

งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งเน้นการศึกษาการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลในหมู่เกาะเหวินโจว ที่ส่งผลกระทบด้านการท่องเที่ยว ในช่วงก่อนการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยอาศัยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หรือที่เรียกว่า GIS (Geographic Information System) ซึ่งผลการศึกษามีประโยชน์สำหรับการวางแผนทรัพยากรการท่องเที่ยวของเกาะและการปรับตัวของผู้อยู่อาศัย เพื่อป้องกันการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Converter
สามารถติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://converter-magazine.info/.../conve.../article/view/285

#คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
#CMU #ChiangMaiUniversity #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน #CMUBGCmodel #CMUSDGs #CMUSDG1 #CMUSDG2 #CMUSDG3
แกลลอรี่