ผู้บริหาร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เป็นตัวแทนครอบครัวสัตวแพทย์ มช. ในการให้การต้อนรับ พร้อมกับให้บริการน้ำดื่มกับทีมนักวิ่งจากกิจกรรม CMU Marathon 2022

14 พฤศจิกายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ผศ.น.สพ.ดร.นิธิดล บูรณพิมพ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าและนักศึกษาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เป็นตัวแทนครอบครัวสัตวแพทย์ มช. ในการให้การต้อนรับ พร้อมกับให้บริการน้ำดื่มกับทีมนักวิ่งจากกิจกรรม CMU Marathon 2022 บริเวณหน้าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (จุด O) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565
แกลลอรี่