พิธีปัจฉิมนิเทศและงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

29 เมษายน 2562

คณะวิทยาศาสตร์

       ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ในพิธีปัจฉิมนิเทศและงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของคณะวิทยาศาสตร์ ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาในการเตรียมพร้อมก้าวออกจากรั้วมหาวิทยาลัยไปประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างคณะฯ และศิษย์เก่า

ภายในงานมีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ พิธีมอบรางวัล The Best Atom และรางวัลการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษา โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 พร้อมใจกันเข้าร่วมงานอย่างอบอุ่น เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ณ ห้องบรรยาย ภาควิชาฟิสิกส์ และบริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

แกลลอรี่