วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล พร้อมด้วยคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ Mr. Krishna Chaitanya กงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่ ณ สถานกงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2567

21 มกราคม 2567

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล พร้อมด้วยคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ Mr. Krishna Chaitanya กงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่ ณ สถานกงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2567 ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 11.00 น. โดยได้แสดงความขอบคุณที่สถานกงสุลอินเดียได้ให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาโดยตลอด นอกจากนี้ยังได้ร่วมหารือความร่วมมือระหว่างสถานกงสุลอินเดียกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสนับสนุนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนและเผยแพร่วัฒนธรรมอินเดีย เพื่อส่งเสริมความเป็นนานาชาติให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เช่น การจัดกิจกรรม Holi Festival เป็นต้น
แกลลอรี่