ศูนย์ CIC CAMT ร่วมกับ CP Seeding จัดสัมมนา “Gateway to China เข้าจีนเข้าใจ ส่งสินค้าไทยสู่ใจคนจีน 4 ภาค”

12 ตุลาคม 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

        ศูนย์ China Intelligence Center (CIC) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) โดยบริษัท ซีพี ซีดดิ้ง โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด จัดสัมมนา “Gateway to China เข้าจีนเข้าใจ ส่งสินค้าไทยสู่ใจคนจีน 4 ภาค” ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) และการให้ความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงบอกเล่าประสบการณ์ในการเข้าสู่ตลาดจีนจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา อาทิ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมการค้าต่างประเทศ และธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อสนับสนุนให้ SME ไทยในภาคเหนือเกิดการพัฒนาศักยภาพ องค์ความรู้ สร้างผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด และได้มีโอกาสเติบโตทางธุรกิจในการส่งสินค้าออกไปสู่ตลาดประเทศจีน

        ในการนี้อาจารย์ ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ หัวหน้าศูนย์ China Intelligence Center (CIC) ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ Cross Border E-commerce ช่องทางการขาย CBEC การตลาด KOL และบริการสื่อการตลาด เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยีในการส่งออกสินค้า และสามารถเติบโตไปพร้อมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ทั้งในระดับประเทศและสากล เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Uniserv)

แกลลอรี่