อาจารย์คณะการสื่อสารมวลชน มช. ได้รับการเสนอชื่อเพื่อชิงรางวัล WiT Wonder Woman 2022

11 มกราคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อลิชา ตรีโรจนานนท์ อาจารย์คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการเสนอชื่อ ชิงรางวัล WiT Wonder Woman 2022 จัดโดยองค์กร Women in Toys
รางวัล Wonder Women Awards จัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณแก่ผู้หญิงที่มีคุณูปการหรือสร้างประโยชน์ต่อวงการของเล่น โดยปี 2022 นี้จะจัดเป็นครั้งที่ 17 มีประเภทรางวัลหลายประเภท เช่น นักบริหาร และ influencer ของวงการ โดยประเภทรางวัล “เพื่อสังคม” หรือ Social Good มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อลิชา ตรีโรจนานนท์ เป็นคนไทยเพียงคนเดียวเป็นผู้เข้ารอบสุดท้าย คณะกรรมการให้ความสนใจ “โครงการตุ๊กตาวิเศษ” ที่ชักชวนอาสาสมัครมาตัดเย็บตุ๊กตาจำลองแบบอวัยวะมนุษย์เพื่อใช้ประกอบการสอบถามผู้ถูกทารุณกรรมทางเพศ (ตุ๊กตามีช่องปาก นิ้วมือ ช่องทวารและอวัยวะเพศ) ซึ่งการตัดสินและประกาศผลรางวัลจะมีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ที่นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
แกลลอรี่