ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก บริษัท Melody International Ltd.

3 กรกฎาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Professor Emeritus Masaaki Tokuda, M.D., Ph.D., Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น และดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย Ms. Yuko Ogata และ Mr. Keiji Ninomiya ผู้บริหารระดับสูง บริษัท Melody International Ltd. ในโอกาสเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหาร พร้อมทั้งปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการด้าน Tele-medicine เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องรับรอง ม.ล.ปิ่น มาลากุล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่