คณาจารย์ภาควิชาการบัญชี CMUBS ศึกษาดูงาน SCG เสริมสร้างศักยภาพและการพัฒนาเชิงปฎิบัติการ

7 กุมภาพันธ์ 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 16 มกราคม 2566 รศ.ดร.จอมใจ แซมเพชร หัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณาจารย์ภาควิชาการบัญชีศึกษาดูงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล (Data Analytic and Digital Technology) ณ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและการพัฒนาเชิงปฎิบัติการ โดยมี คุณพิชิต ลีละพันธ์เมธา ผู้อำนวยการสำนักงานบัญชีกลาง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะร่วมต้อนรับและให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายแบ่งปันความรู้ ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่