กิจกรรมประชุมปูเสื่อสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 2 /2565

19 ตุลาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมปูเสื่อ โดยหน่วยคลังเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ เพื่อเป็นโอกาสสำหรับผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ และเป็นเวทีสำหรับแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของหน่วยงานภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรสายสนับสนุนเข้าประชุมด้วยกันอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม B402 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565
แกลลอรี่