ขอแสดงความยินดีกับ คุณดวงมนู ลีลาวณิชย์ เกษตร มช. รุ่นที่ 12 ในโอกาสได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2564

15 ธันวาคม 2564

คณะเกษตรศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
คุณดวงมนู ลีลาวณิชย์ เกษตร มช. รุ่นที่ 12 รหัส 188029
ในโอกาสได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2564 สาขาบริหารองค์กร
แกลลอรี่