คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน และ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

9 กันยายน 2565

คณะแพทยศาสตร์

ประจำปีการฝึกอบรม 2566
(ระหว่างวันที่ 1- 31 ตุลาคม 2565)
แกลลอรี่