ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่อาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จากรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศส

9 มีนาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ อาจารย์ ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ หัวหน้าศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Regional Center for Social Scienceand Sustainable Development : RCSD) และหัวหน้าศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา Center for Ethnic Studies and Development (CESD) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ Palmes Academiques ชั้น Chevalier (Chevalier dans l'ordre des Palmes Academiques) ในฐานะผู้มีคุณูปการด้านการศึกษา จากรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยมี H.E. Jacques Lapouge เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย เป็นผู้มอบเครื่องราชฯ พิธีประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จัดขึ้นเมื่อที่ 4 มีนาคม 2563 ณ Residence de France, Rue de Brest กรุงเทพฯ
แกลลอรี่