ปัจฉิมนิเทศและพิธีอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564

2 มีนาคม 2565

คณะเกษตรศาสตร์

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564 (เกษตร มช รุ่นที่ 55) ณ บริเวณอนุสรณ์สถาน รศ.ดร.สุขุม อัศเวศน์ โดยมี คณบดี ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วย รองคณบดี ผศ.ดร.มนตรี ปัญญาทองและ ผช.คณบดี ผศ.ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565
แกลลอรี่