พิธีทำบุญทักษิณานุประทานแด่บรรพชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสืบชะตาอายุ ประจำปี 2567

19 เมษายน 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

           มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญทักษิณานุประทานแด่บรรพชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสืบชะตาอายุ ประจำปี 2567 โดยมีรองศาสตราจารย์ ประทีป จันทร์คง ประธานชมรมผู้เกษียณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ชก.มช.) ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี และนายชัชพล กุลโพธิสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลและน้อมรำลึกในเกียรติคุณและคุณงามความดีของบรรพชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้ล่วงลับไปแล้ว ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2567
แกลลอรี่