แจ้งปรับเปลี่ยนทางเข้าสำนักทะเบียนและประมวลผล

12 ตุลาคม 2564

สำนักทะเบียนและประมวลผล

สำนักทะเบียนและประมวลผล จะดำเนินการปรับปรุงอาคารสำนักฯ ชั้น 2 และ ชั้น 3 ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2564 - 27 กรกฎาคม 2565

ผู้รับบริการสามารถใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.reg.cmu.ac.th

ในส่วนของเคาน์เตอร์บริการทะเบียนนักศึกษา เปิดให้บริการตามปกติ

ทั้งนี้ ผู้รับบริการสามารถใช้ทางเข้า-ออกชั่วคราว บริเวณประตูด้านข้าง (ทางเดินผ่าน AIS Playground) 

ขออภัยในความไม่สะดวก

แกลลอรี่