ประกาศผลผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรงนักศึกษาปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564

2 กุมภาพันธ์ 2564

คณะบริหารธุรกิจ

ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรงนักศึกษาปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564

ข้อมูลโดย : https://apps.ba.cmu.ac.th/accba_reg/study_recruit_interview.php
แกลลอรี่