เข้าเยี่ยม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเสริฐ วงค์พันธ์ อาจารย์อาวุโสคณะเศรษฐศาสตร์

1 กรกฎาคม 2563

คณะเศรษฐศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช กาญจนการุณ พร้อมอาจารย์อาวุโส และตัวแทนศิษย์เก่าจากสมาคมเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์เข้าเยี่ยม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเสริฐ วงค์พันธ์ อาจารย์อาวุโสคณะเศรษฐศาสตร์ ที่เข้ารับการรักษาตัว ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563   ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่