การดูแลสุขภาพ เมื่อท้องร่วง ท้องเสีย

3 พฤษภาคม 2566

คณะแพทยศาสตร์

การเสียน้ำจากอาการท้องเสีย
- ร่างกายเสียน้ำและเกลือแร่ ต้องการน้ำและเกลือแร่มาทดแทน
การเสียน้ำหรือเสียเหงื่อจากการออกกำลังกาย
- ร่างกายเสียน้ำและน้ำตาล ต้องการน้ำและน้ำตาลมาทดแทน
เกลือแร่ในท้องตลาดมีอยู่ 2 ประเภท คือ
1.เกลือแร่สำหรับคนที่ท้องเสีย (ORS) : ปริมาณเกลือแร่หรือปริมาณโซเดียมสูง
ฉลากบรรจุภัณฑ์มีเลขทะเบียนตำรับยาเช่น 2A999/99
ระบุ ใช้สำหรับผู้ที่ท้องเสีย
2.เกลือแร่สำหรับผู้ที่เสียเหงื่อจากการออกกำลังกาย (ORT) : ปริมาณน้ำตาลจะสูง
ฉลากบรรจุภัณฑ์มีเลขสารบบอาหาร
ระบุ ใช้สำหรับผู้ที่เสียเหงื่อจากการออกกำลังกาย

ท้องเสียต้องจิบเกลือแร่สำหรับท้องเสีย
ห้าม!! จิบเกลือแร่สำหรับออกกำลังกายเด็ดขาด


ที่มา : กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#สื่อสารองค์กรMedCMU

แกลลอรี่