Camt ร่วมกับ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดอบรมการสร้าง E-book

10 มีนาคม 2565

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

อาจารย์ กลวัชร คล้ายนาค อาจารย์ประจำสาขาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการอบรมสร้างสื่อการสอนออนไลน์รูปแบบ E-Book ให้แก่คณะครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เพื่อพัฒนาการทำสื่อการสอนออนไลน์ในรูปแบบ E-book ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยจัดอบรมในรูปแบบ hybrid ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ในวันที่ 4 มีนาคม 2565