บริการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า

14 พฤษภาคม 2564

คณะสัตวแพทยศาสตร์

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ให้บริการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับสุนัขและแมวของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลสันกลาง โดย คณาจารย์ นักศึกษา และสัตวแพทย์ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ และปศุสัตว์อำเภอสันกำแพง ภายใต้โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2564 วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 จัดกิจกรรม ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านมอญ ตำบลสันกลาง และ วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 จัดกิจกรรม ณ ศูนย์ผู้สูงอายุ ข้างวัดสันกลางใต้
แกลลอรี่