ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติและภาคพิเศษ) ปี 2565

12 กรกฎาคม 2565

คณะเศรษฐศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัทยา ชินกรรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ประจำหลักสูตรคณะเศรษฐศาสตร์ ให้การต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติและภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 ณ ห้อง ECB 3201 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศเศรษฐศาสตร์ ชูชาติ เพ็ชรอำไพ คณะเศรษฐศาสตร์ ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่