พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริหารจัดการหอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3 ตุลาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

             รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวแสดงความยินดีและร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริหารจัดการหอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ ผู้อำนวยการสำนักงานหอพักนักศึกษา ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการหอพักในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนาม เพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการด้านที่พักอาศัยให้แก่นักศึกษา ให้มีความสะดวก ปลอดภัย มีมาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการแก่นักศึกษาตลอดจนผู้ปกครอง ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม หอพักนักศึกษาชายอาคาร 6 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2566
 
แกลลอรี่