ประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่1/2567

5 มีนาคม 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมคณาจารย์และเจ้าที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่1/2567

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 โดยการประชุมครั้งนี้ ได้ใช้ระบบ CMU E-Meeting ในการดำเนินการประชุม 

แกลลอรี่