คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงานระบบการบริหารงานคุณภาพตามแนวทาง ISO 9001: 2015 ณ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566

30 พฤษภาคม 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ผศ.ดร.น.สพ.อติกันต์ ทองทาบ? ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผศ.ดร.น.สพ.สหัสชัย ตั้งตรงทรัพย์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายมาตรฐานและคุณภาพสถานศึกษา พร้อมด้วย คุณอาภรณ์ พัชนี ?สังกัดงานนโยบายและแผน และ ประกันคุณภาพนักศึกษา ร่วมศึกษาดูงานระบบการบริหารงานคุณภาพตามแนวทาง ISO 9001: 2015 เพื่อเป็นแนวทางในการการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและกระตุ้นให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ณ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566

ขอบคุณภาพจาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่มา : https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-new?lang=th&id=164 

แกลลอรี่