เปิดโลกสายงานด้าน Wealth Management & Financial Advisory

1 พฤศจิกายน 2566

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ จัดโครงการบรรยายพิเศษ: เปิดโลกสายงานด้าน Wealth Management & Financial Advisory โดยทีมวิทยากรจาก ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างผาสุก ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่