วิธีการทำแอลกอฮอล์สูตรน้ำ โดย อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข

16 มีนาคม 2563

คณะเกษตรศาสตร์

อาจารย์ ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข อาจารย์ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ สาขาวิชาพืชสวน และทีมงานสอนขั้นตอนการทำแอลกอฮอล์สูตรน้ำ และแจกให้บุคลากรเพื่อเป็นการป้องกันจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 ณ อาคารเรียนเดิม คณะเกษตรศาสตร์ มช

ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/PrAgricultureCMU/videos/203395460927938/
แกลลอรี่